Ceny povolenek

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS, o.s.

platné pro rok 2015

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, o.s. (dále jen MRS) ze dne 19.6.2014 platí pro rok 2015 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

1. členské příspěvky:

Kategorie

cena v Kč

Dospělí                     .

400,-

Mládež

200,-

 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 6, odst. 3, písm g), Stanov MRS, o.s.
 • Poloviční členský příspěvek platí pouze pro mládež ve věku 16 - 18 let

 

2. zápisné:

Kategorie

cena v Kč

dospělí a mládež 16 - 18 let

 1.000,-

   

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství - nový člen - dle § 5, odst. 6, písm. b), Stanov MRS, o.s.
 • člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 5, odst. 8, písm. c), Stanov MRS, o.s.

 

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):

Druh povolenky

MP   

MP republiková

P

P republiková

Roční

950,-

3.150,-

 1.000,-

3.250,-

Poloviční

500,-

x

500,-

x

Měsíční

650,-

x

650,-

x

Týdenní

400,-

x

400,-

x

Denní

150,-

x

150,-

x

Mládež

300,-

x

300,-

x

pstruhová republiková povolenka neplatí na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS !!!

 

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků MO.
 • Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

 

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky:

 

Druh povolenky

MP

P

Roční

5.000,-

6.000,-

Měsíční

3.000,-

4.000,-

Týdenní

1.000,-

1.500,-

Denní

400,-

600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
 • MRS, o.s. MO není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1.rybářského lístku.
 • MRS, o.s. MO mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům !!!!!
 • Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům !!!!!
 • Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i MO MRS odměnu
 • ve výši 10% z ceny povolenky.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s.
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. 
 • MP republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS
 • P - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS, o.s. a ČRS

 

Výdeje povolenek:

v budově organizace MRS MO Moravský Krumlov na Vrabčím hájku, Tiskárenská 442, Moravský Krumlov